تعداد مقالات: 433
51. نقش مرجعیت در رهبری سیاسی امام خمینی(س)

دوره 5، شماره 21، زمستان 1382، صفحه 1-29

اکبر اشرفی


52. بررسی فقهی و حقوقی إقاله

دوره 5، شماره 20، پاییز 1380، صفحه 23-42

سید محمد موسوی بجنوردی


53. مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه

دوره 5، شماره 19، تابستان 1380، صفحه 3-22

سید محمد موسوی بجنوردی


54. معاونت در جرم

دوره 5، شماره 18، بهار 1380، صفحه 3-16

سید محمد موسوی بجنوردی


55. غناء

دوره 4، شماره 17، زمستان 1380، صفحه 5-30

سید محمد موسوی بجنوردی


56. بررسی قاعده الخراج بالضمان با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 78، بهار 1397، صفحه 1-14

سید محمد موسوی بجنوردی؛ محدثه مقدم فر


57. تأثیر زمان و مکان بر نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آن با تکیه بر آرای امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 79، تابستان 1397، صفحه 1-26

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ طاهره محمدعلی میرزایی


58. حجیت مرسلات محمد بن ابی عمیر با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 80، پاییز 1397، صفحه 1-16

علی بهرامی نزاد؛ سید مصطفی موسوی بجنوردی


60. بررسی عدم حصر مصادیق فقهی حرج زوجه در طلاق حرجی با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)

دوره 21، شماره 82، بهار 1398، صفحه 1-19

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ عطیه مقدم فر؛ اصغر عربیان


61. ثبت اختراعات بر مبنای ژن‌های انسانی با واکاوی مجدد دیدگاه امام خمینی(س) در حوزه اختراع

دوره 21، شماره 83، تابستان 1398، صفحه 1-22

حسن اسکندریان؛ عباس کاظمی نجف آبادی


62. بررسی حقیقت ظلومیت و جهولیت از منظر ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 69، زمستان 1394، صفحه 21-38

علی ارشد ریاحی؛ هنگامه بیادار


63. نشوز زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)

دوره 18، شماره 70، بهار 1395، صفحه 27-46

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ سیده شهناز حسینی


64. برندسازی ایده‌ها: «صلحِ پایدار» به مثابه یکی از اصول گفتمانی انقلاب اسلامی

دوره 18، شماره 71، تابستان 1395، صفحه 19-40

منصور انصاری؛ میرقاسم سیدین زاده


65. حق حبس و مبنای آن در عقود معاوضی با تکیه بر دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 18، شماره 72، پاییز 1395، صفحه 19-45

اعظم امینی؛ محمد حسن حائری


66. خسارت تأخیر تأدیه اسکناس در فقه و حقوق با رویکردی به مبانی امام خمینی(س)

دوره 18، شماره 73، زمستان 1395، صفحه 15-34

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ عالیه عمرانزاده


68. بررسی خیار غبن و رابطة آن با قاعدة لاضرر با رویکردی بر اندیشة امام خمینی (س)

دوره 19، شماره 75، تابستان 1396، صفحه 23-42

محسن اسماعیلی؛ سمیه مولوی


69. مدیریت فرهنگی و توسعه از دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 68، پاییز 1394، صفحه 23-42

عصمت سوادی


70. ماهیت ملک و مالکیّت در اموال فکری با رویکردی به نظر امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 67، تابستان 1394، صفحه 23-48

سید محمد موسوی بجنوردی؛ سید عباس حسینی نیک


71. پزشک خانواده، تحقق عدالت در سلامت با رویکردی به آرای امام خمینی (س)

دوره 17، شماره 66، بهار 1394، صفحه 27-52

سید محمد موسوی بجنوردی؛ محسن داورزنی


73. حقیقت استعاذه از دیدگاه ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی(س)

دوره 16، شماره 65، زمستان 1393، صفحه 23-44

علی ارشد ریاحی؛ فاطمه عابدینی


74. اتانازی در فقه و حقوق اسلامی با محوریت آرای امام خمینی(س)

دوره 16، شماره 63، تابستان 1393، صفحه 21-50

سید محمد موسوی بجنوردی؛ مریم رضوی نیا


75. تاثیر تئوری مقتضیات زمان و مکان بر احکام ذمّه با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 16، شماره 62، بهار 1393، صفحه 21-49

سید محمد موسوی بجنوردی؛ فرحناز افضلی قادی