تعداد مقالات: 433
101. بررسی فقهی حقوقی در خصوص تغییر جنسیت با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی(س)

دوره 9، شماره 36، پاییز 1386، صفحه 21-35

سید محمد موسوی بجنوردی؛ سید حسن خمینی


102. مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با تکیه بر آرای امام خمینی(س)

دوره 9، 34-35، تابستان 1386، صفحه 29-58

سید محمد موسوی بجنوردی؛ زهرا حق محمدی فرد


103. بررسی اضطرار در حقوق کیفری ایران با توجه به دیدگاه امام خمینی

دوره 8، شماره 33، زمستان 1385، صفحه 41-62

جمشید جعفرپور؛ لیلی حسین زاده


105. زمینه‌های تاریخی تکوین اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

دوره 8، شماره 30، بهار 1385، صفحه 41-69

محسن بهشتی سرشت


107. قاعدة فراغ و تجاوز از منظر امام خمینی(س)

دوره 7، شماره 27، تابستان 1384، صفحه 19-50

سید محمد موسوی بجنوردی


108. بنیادهای فرهنگی و هویتی انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 26، بهار 1383، صفحه 19-44

سید عبدالحسین حجت‌زاده


109. غرب و مبانی فکری آن در اندیشة امام خمینی

دوره 6، شماره 25، زمستان 1383، صفحه 15-42

محمد حسین جمشیدی


110. عقل و خرد و ابعاد آن از زاویة نگاه امام علی(ع)

دوره 6، 24-23، پاییز 1382، صفحه 25-54

اسدالله بیات


116. تنظیم خانواده یا تحدید نسل (قسمت دوم)

دوره 4، شماره 17، زمستان 1380، صفحه 31-56

سید حسن خمینی


117. قاعدۀ تسامح در رو ش شناسی تفکر نقدی امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 78، بهار 1397، صفحه 15-31

عباسعلی روحانی؛ زهره خانی


120. نقش اندیشه علامه طباطبایی در تکوین مفهوم «جمهوری اسلامی»

دوره 20، شماره 81، زمستان 1397، صفحه 27-53

محمد جواد اسماعیلی؛ احمدرضا یزدانی مقدم


121. بررسی إجزاء در علم اصول با نگاهی به نظریات امام خمینی(س) و سید حسن بجنوردی

دوره 21، شماره 82، بهار 1398، صفحه 21-39

سید علی پور منوچهری؛ محمدرضا فارسیان


123. وحدت و کثرت وجود در اندیشه ابن عربی و امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 69، زمستان 1394، صفحه 39-52

محمودرضا اسفندیار؛ علی اصغر ترکاشوند


125. بررسی اصل اولیه بازداشت موقت در فقه و اسناد بین المللی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 18، شماره 71، تابستان 1395، صفحه 41-62

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ زهرا یوسفی