تعداد مقالات: 426
201. اعتبارات عقلایی از دیدگاه اصولیون شیعه

دوره 13، شماره 53، زمستان 1390، صفحه 92-116

سید حسن خمینی


206. خاتمة انقلاب

دوره 12، شماره 49، زمستان 1389، صفحه 39-55

علیرضا شجاعی زند


209. امتناع دمکراسی در جوامع پسا انقلابی

دوره 12، شماره 46، بهار 1389، صفحه 69-89

علیرضا شجاعی زند


210. عقد قرض، عقدی عینی یا رضایی؟ با رویکرد به آرای حضرت امام خمینی(س)

دوره 11، شماره 45، زمستان 1387، صفحه 65-78

حسین داورزنی؛ خسرو مؤمنی


212. بررسی نقش ائتلاف طبقات اجتماعی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران

دوره 11، شماره 43، تابستان 1388، صفحه 75-96

فرهاد درویشی؛ ملیحه ر مضانی


215. مفصل بندی اعتماد سیاسی در اندیشه امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 77، زمستان 1396، صفحه 65-92

علی محسنی مشتقین


217. بررسی گفتمان امام خمینى(س) در مورد زنان

دوره 10، شماره 39، تابستان 1387، صفحه 61-76

جمیله کدیور


219. شبیه‌سازی انسان با نگاهی به دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 9، شماره 37، زمستان 1386، صفحه 71-96

عفور خوئینی؛ مرجان سهرابی


220. مبانی نظری صدور انقلاب از منظر امام خمینی(س) (چرایی، اهمیت و ضرورت صدور انقلاب)

دوره 9، شماره 36، پاییز 1386، صفحه 97-117

عباسعلی فرزندی‌ اردکانی


222. دلالتِ‌ ابطالی انقلاب ایران برای نظریة انقلاب اسکاکپول

دوره 8، شماره 33، زمستان 1385، صفحه 77-102

محمدرضا طالبان


224. بررسی فقهی ـ حقوقی حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 30، بهار 1385، صفحه 83-120

سید محمد موسوی بجنوردی؛ مهسا سلیمانیان