تعداد مقالات: 433
201. تحلیل فقهی ـ حقوقی عیوب مجوز فسخ نکاح با رویکردی بر نظر امام خمینی(س

دوره 14، شماره 55، تابستان 1391، صفحه 61-84

حسین ناصری مقدم؛ مظاهر نامداری موسی آبادی


202. بررسی نظریه تملیک یکجانبه در فقه و حقوق ایران با رویکردی برآرای امام خمینی(س)

دوره 15، شماره 58، بهار 1392، صفحه 67-91

سیدمحمدصادق طباطبایی؛ عادل پرنیان جوی


204. اعتبارات عقلایی از دیدگاه اصولیون شیعه

دوره 13، شماره 53، زمستان 1390، صفحه 92-116

سید حسن خمینی


209. خاتمة انقلاب

دوره 12، شماره 49، زمستان 1389، صفحه 39-55

علیرضا شجاعی زند


212. امتناع دمکراسی در جوامع پسا انقلابی

دوره 12، شماره 46، بهار 1389، صفحه 69-89

علیرضا شجاعی زند


213. عقد قرض، عقدی عینی یا رضایی؟ با رویکرد به آرای حضرت امام خمینی(س)

دوره 11، شماره 45، زمستان 1387، صفحه 65-78

حسین داورزنی؛ خسرو مؤمنی


215. بررسی نقش ائتلاف طبقات اجتماعی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران

دوره 11، شماره 43، تابستان 1388، صفحه 75-96

فرهاد درویشی؛ ملیحه ر مضانی


218. مفصل بندی اعتماد سیاسی در اندیشه امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 77، زمستان 1396، صفحه 65-92

علی محسنی مشتقین


220. بررسی گفتمان امام خمینى(س) در مورد زنان

دوره 10، شماره 39، تابستان 1387، صفحه 61-76

جمیله کدیور


222. شبیه‌سازی انسان با نگاهی به دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 9، شماره 37، زمستان 1386، صفحه 71-96

عفور خوئینی؛ مرجان سهرابی


223. مبانی نظری صدور انقلاب از منظر امام خمینی(س) (چرایی، اهمیت و ضرورت صدور انقلاب)

دوره 9، شماره 36، پاییز 1386، صفحه 97-117

عباسعلی فرزندی‌ اردکانی


225. دلالتِ‌ ابطالی انقلاب ایران برای نظریة انقلاب اسکاکپول

دوره 8، شماره 33، زمستان 1385، صفحه 77-102

محمدرضا طالبان