تعداد مقالات: 433
427. اهل بدعت یا دین سازان دین سوز

دوره 6، 24-23، پاییز 1382، صفحه 207-224

حبیبه محمدی رفیع


428. جایگاه عرف در حقوق با رویکردی بر ‌اندیشه‌های امام خمینی(س)

دوره 14، شماره 56، پاییز 1391، صفحه 139-163

فهیمه ملک زاده؛ مونا احمدلو


430. بررسی رابطه قضا و قدر با اختیار از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی(س)

دوره 14، شماره 56، پاییز 1391، صفحه 37-49

اعلی تورانی؛ لاله شعبانی


431. حقیقتِ مجاز

دوره 14، شماره 56، پاییز 1391، صفحه 51-88

سید حسن خمینی


432. احیا و اصلاح مقایسة رویکرد دینی شیخ، میرزا و امام(س)

دوره 14، شماره 56، پاییز 1391، صفحه 89-118

علیرضا شجاعی زند