نویسنده = محمودرضا اسفندیار
تعداد مقالات: 2
1. وحدت و کثرت وجود در اندیشه ابن عربی و امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 69، زمستان 1394، صفحه 39-52

محمودرضا اسفندیار؛ علی اصغر ترکاشوند