نویسنده = محمد جواد ارسطا
تعداد مقالات: 1
1. ادله عقلایی لزوم مشورت در حکومت اسلامی با رویکردی بر سیرة امام خمینی(س)

دوره 18، شماره 73، زمستان 1395، صفحه 1-14

محمد جواد ارسطا؛ حسین شیخ الملوک