نویسنده = مریم حسینی آهق
تعداد مقالات: 2
2. تصرفات مالی ممیّز با رویکردی تطبیقی به نظرات امام خمینی(س)

دوره 15، شماره 58، بهار 1392، صفحه 1-14

سید محمد موسوی بجنوردی؛ مریم حسینی آهق