نویسنده = زهرا یوسفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اصل اولیه بازداشت موقت در فقه و اسناد بین المللی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 18، شماره 71، تابستان 1395، صفحه 41-62

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ زهرا یوسفی