نویسنده = محمد معین گلباغ
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی رویکرد امام خمینی(س) و مهاتما گاندی به عدم خشونت

دوره 18، شماره 71، تابستان 1395، صفحه 101-127

سید صدرالدین موسوی جشنی؛ محمد معین گلباغ