نویسنده = سید محمد موسوی بجنوردی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی قاعده الخراج بالضمان با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 78، بهار 1397، صفحه 1-14

سید محمد موسوی بجنوردی؛ محدثه مقدم فر


2. نقش زمان و مکان در تعمیم مصادیق احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 69، زمستان 1394، صفحه 53-72

سید محمد موسوی بجنوردی؛ افسانه مهدیان کرانی


4. ماهیت ملک و مالکیّت در اموال فکری با رویکردی به نظر امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 67، تابستان 1394، صفحه 23-48

سید محمد موسوی بجنوردی؛ سید عباس حسینی نیک


5. پزشک خانواده، تحقق عدالت در سلامت با رویکردی به آرای امام خمینی (س)

دوره 17، شماره 66، بهار 1394، صفحه 27-52

سید محمد موسوی بجنوردی؛ محسن داورزنی


6. شرط مالیت عوضین درصحت معاملات با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 16، شماره 65، زمستان 1393، صفحه 45-66

سید محمد موسوی بجنوردی؛ مریم صباغی ندوشن


7. اتانازی در فقه و حقوق اسلامی با محوریت آرای امام خمینی(س)

دوره 16، شماره 63، تابستان 1393، صفحه 21-50

سید محمد موسوی بجنوردی؛ مریم رضوی نیا


8. تاثیر تئوری مقتضیات زمان و مکان بر احکام ذمّه با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 16، شماره 62، بهار 1393، صفحه 21-49

سید محمد موسوی بجنوردی؛ فرحناز افضلی قادی