نویسنده = یحیی فوزی
تعداد مقالات: 11
11. هویت‌ جمعی‌ از دیدگاه‌ امام‌ خمینی‌

دوره 5، شماره 19، تابستان 1380، صفحه 61-96

یحیی فوزی