نویسنده = لاله شعبانی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین و بررسی بداء از نظر ملاصدرا و امام خمینی(س

دوره 16، شماره 65، زمستان 1393، صفحه 67-86

اعلی تورانی؛ لاله شعبانی


2. بررسی رابطه قضا و قدر با اختیار از دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی(س)

دوره 14، شماره 56، پاییز 1391، صفحه 37-49

اعلی تورانی؛ لاله شعبانی