نویسنده = سید محمد موسوی بجنوردی
تعداد مقالات: 17
1. بررسی تحلیلی- انتقادی بیع فضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 12، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 1-12

سید محمد موسوی بجنوردی؛ شیما تقی زاده


2. حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی(س)

دوره 15، شماره 61، زمستان 1392، صفحه 1-24

سید محمد موسوی بجنوردی؛ محمد مهریزی ثانی


3. بررسی فقهی سرقت رایانه‌ای (اینترنتی) با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 15، شماره 60، پاییز 1392، صفحه 29-40

سید محمد موسوی بجنوردی؛ مریم بنی هاشمی


4. ذمّه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)

دوره 15، شماره 59، تابستان 1392، صفحه 1-31

سید محمد موسوی بجنوردی؛ فائزه مقتدایی


5. تصرفات مالی ممیّز با رویکردی تطبیقی به نظرات امام خمینی(س)

دوره 15، شماره 58، بهار 1392، صفحه 1-14

سید محمد موسوی بجنوردی؛ مریم حسینی آهق


6. بررسی خیار شرط در عقد ازدواج از دیدگاه فقهی ـ حقوقی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 14، شماره 57، زمستان 1391، صفحه 1-18

سید محمد موسوی بجنوردی؛ زهرا عمارتی


7. حجیت استصحاب کلی از دیدگاه امام خمینی(س) و میرزا حسن بجنوردی

دوره 14، شماره 56، پاییز 1391، صفحه 1-21

الهام شریعتی؛ سید محمد موسوی بجنوردی


8. مفهوم «کالای معیوب» در تحقق خیار عیب در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 14، شماره 55، تابستان 1391، صفحه 1-24

سید محمد موسوی بجنوردی؛ رضا احمدی


9. شاخصه‌های عدالت قضایی از منظر امیر المؤمنین علی(ع) با رویکردی برآرای امام خمینی(س)

دوره 14، شماره 54، بهار 1391، صفحه 19-43

سید محمد موسوی بجنوردی؛ سمیه روحانی


11. تحلیل ماهیت و انواع قرارداد بیمه عمر با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 13، شماره 52، پاییز 1390، صفحه 13-38

سید محمد موسوی بجنوردی؛ زهرا سمیعی زفرقندی


12. جایگاه عدالت و اخلاق در فقه و حقوق اسلامی با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)

دوره 13، شماره 51، تابستان 1390، صفحه 1-18

سید محمد موسوی بجنوردی؛ عاطفه کبیرتکمیلی نژاد


14. بررسی حقوقی مسألة شبیه سازی انسان با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 12، شماره 48، پاییز 1389، صفحه 17-39

سید محمد موسوی بجنوردی؛ نگار علیزاده


15. تفکیک تکوینیات از تشریعیات در فقه و اصول با تکیه بر آرای امام خمینی(س)

دوره 12، شماره 46، بهار 1389، صفحه 27-50

سید محمد موسوی بجنوردی؛ مظاهر نامداری موسی آبادی


16. بررسی نسب کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 11، شماره 45، زمستان 1387، صفحه 21-40

سید محمد موسوی بجنوردی؛ مرضیه جبارزارع


17. حقوق متقابل مردم و حکومت اسلامی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(ع)

دوره 11، شماره 44، پاییز 1386، صفحه 1-26

سید محمد موسوی بجنوردی؛ راحله صفایی