نویسنده = نفیسه مصطفوی
تعداد مقالات: 2
1. مرتبه احدیت، نقطة عطف عرفان امام خمینی (س) و ابن عربی

دوره 15، شماره 61، زمستان 1392، صفحه 59-73

نفیسه مصطفوی؛ نیّر زکی


2. تبیین عوالم سبعه درآثار عرفانی امام خمینی(س)

دوره 13، شماره 51، تابستان 1390، صفحه 41-60

نفیسه مصطفوی؛ علی شی الاسلامی