نویسنده = محمدرضا طالبان
تعداد مقالات: 4
2. بررسی تبیین‌های پیش‌بینی‌ناپذیری انقلاب اسلامی ایران

دوره 15، شماره 59، تابستان 1392، صفحه 127-156

محمدرضا طالبان


3. تأملی بر تکنیک «ردیابی فرآیند» در مطالعات انقلاب اسلامی ایران

دوره 10، شماره 40، پاییز 1387، صفحه 91-117

محمدرضا طالبان