نویسنده = زهرا عمارتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خیار شرط در عقد ازدواج از دیدگاه فقهی ـ حقوقی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 14، شماره 57، زمستان 1391، صفحه 1-18

سید محمد موسوی بجنوردی؛ زهرا عمارتی