نویسنده = امیر عظیمی دولت آبادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وجوه تفاوت و تشابه سبک زندگی رهبران انقلابی (امام خمینی، ماندلا و گاندی)

دوره 20، شماره 79، تابستان 1397، صفحه 93-124

امیر عظیمی دولت آبادی؛ سعیده داوری مقدم


2. جهانی شدن و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 41، زمستان 1387، صفحه 69-94

سید رضا صالحی امیری؛ امیر عظیمی دولت آبادی