نویسنده = سید محمود یوسف ثانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تحلیلی رابطه حسن و عشق در اندیشه عرفانی امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 77، زمستان 1396، صفحه 137-163

سید محمود یوسف ثانی؛ سارا قاسمی


2. اسماء و صفات الهی در عرفان اسلامی با رویکردی به آرای امام خمینی(س)

دوره 14، شماره 54، بهار 1391، صفحه 141-160

سید محمود یوسف ثانی؛ حسین زحمتکش


3. کثرت‌ دینی‌ از دیدگاه‌ ابن‌ عربی‌

دوره 4، شماره 17، زمستان 1380، صفحه 223-241

سید محمود یوسف ثانی