نویسنده = افتخار دانشپور
تعداد مقالات: 2
2. بررسی فقهی حدود دارالاسلام و دارالکفر با رویکردی بر اندیشة امام خمینی(س)

دوره 8، 32-31، پاییز 1385، صفحه 87-105

سید محمد موسوی بجنوردی؛ افتخار دانشپور