نویسنده = امیر ابراهیم رسولی
تعداد مقالات: 1
1. اخلاق انتخاباتی در اندیشة امام خمینی(ره)

دوره 13، شماره 53، زمستان 1390، صفحه 1-24

امیر ابراهیم رسولی؛ محمد رضا اخضریان