نویسنده = محسن بهشتی سرشت
تعداد مقالات: 5
2. تفکر دینی و ماهیت جنبش ضد رژی با تکیه بر نظرگاه امام خمینی(س)

دوره 10، شماره 38، بهار 1387، صفحه 61-80

محسن بهشتی سرشت؛ حسین حاتمی


4. زمینه‌های تاریخی تکوین اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

دوره 8، شماره 30، بهار 1385، صفحه 41-69

محسن بهشتی سرشت