نویسنده = جمشید جعفرپور
تعداد مقالات: 5
1. بررسی جرم آدم‌ربایی در فقه و حقوق موضوعه با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی(س)

دوره 11، شماره 42، بهار 1388، صفحه 91-110

جمشید جعفرپور؛ ابوالفضل احمدزاده


4. بررسی اضطرار در حقوق کیفری ایران با توجه به دیدگاه امام خمینی

دوره 8، شماره 33، زمستان 1385، صفحه 41-62

جمشید جعفرپور؛ لیلی حسین زاده