نویسنده = سید رضا صالحی امیری
تعداد مقالات: 1
1. جهانی شدن و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 41، زمستان 1387، صفحه 69-94

سید رضا صالحی امیری؛ امیر عظیمی دولت آبادی