نویسنده = علیرضا ملایی توانی
تعداد مقالات: 2
2. تعامل دین و دموکراسی در اندیشة سیاسی آیت الله طالقانی

دوره 5، شماره 21، زمستان 1382، صفحه 129-173

علیرضا ملایی توانی