نویسنده = عفور خوئینی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی انسان با نگاهی به دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 9، شماره 37، زمستان 1386، صفحه 71-96

عفور خوئینی؛ مرجان سهرابی