نویسنده = سید حسن خمینی
تعداد مقالات: 3
2. کلمة‌ توحید از منظر اصولیین و امام خمینی(س)

دوره 6، شماره 25، زمستان 1383، صفحه 43-53

سید حسن خمینی


3. شبهة عبائیه و آرای اصولی حضرت امام خمینی(س)

دوره 7، شماره 26، بهار 1383، صفحه 71-94

سید حسن خمینی