کلیدواژه‌ها = معامله
تعداد مقالات: 1
1. معاملة اعضای بدن در حقوق ایران با رویکردی به نظرات فقهی امام خمینی(س)

دوره 10، شماره 38، بهار 1387، صفحه 37-59

سید محمد موسوی بجنوردی؛ هاجر کاظمی افشار