کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. مفصل بندی اعتماد سیاسی در اندیشه امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 77، زمستان 1396، صفحه 65-92

علی محسنی مشتقین


2. رهبری و سرمایه اجتماعی با رویکرد به رهبری امام خمینی(س)

دوره 13، شماره 51، تابستان 1390، صفحه 61-83

محمدرحیم عیوضی؛ یوسف فتحی