کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
تعداد مقالات: 29
1. تأثیر انقلاب عاشورا بر انقلاب اسلامی ایران

دوره 12، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 131-148

بهجت یزد خواستی؛ حسن موحدیان


2. امام خمینی(س) و گفتمان انقلاب اسلامی

دوره 12، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 117-129

محمدمهدی مظاهری


3. تحلیل دور ه های زمانی گفتمان انقلاب اسلامی با تکیه بر رهبری امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 77، زمستان 1396، صفحه 21-43

سید محمد علی حسینی زاده؛ رضا شفیعی اردستانی


5. پیوند قرآن و انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 75، تابستان 1396، صفحه 43-72

فیض اله اکبری دستک


6. برندسازی ایده‌ها: «صلحِ پایدار» به مثابه یکی از اصول گفتمانی انقلاب اسلامی

دوره 18، شماره 71، تابستان 1395، صفحه 19-40

منصور انصاری؛ میرقاسم سیدین زاده


7. تحلیل انقلاب اسلامی ایران در چهارچوب حکمت متعالیه

دوره 13، شماره 51، تابستان 1390، صفحه 131-155

نجف لک زایی؛ رضا لکزایی


8. سینما و وقوع انقلاب اسلامی در ایران

دوره 13، شماره 50، بهار 1390، صفحه 83-107

مهدی رهبری؛ سعید محمدزاده


9. مقدمه‌ای ‌برتبیین عدالت اجتماعی در اندیشه امام خمینی(س)

دوره 12، شماره 49، زمستان 1389، صفحه 15-38

محمدحسین جمشیدی؛ ابراهیم ایران نژاد


10. بررسی نقش ائتلاف طبقات اجتماعی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران

دوره 11، شماره 43، تابستان 1388، صفحه 75-96

فرهاد درویشی؛ ملیحه ر مضانی


12. جایگاه انقلاب اسلامی در نظریه‌های منتقد سیاست مدرن

دوره 10، شماره 40، پاییز 1387، صفحه 1-27

سید جواد امام جمعه زاده؛ هجرت ایزدی


14. تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر حرکتهای اسلامی درآسیای مرکزی

دوره 10، شماره 39، تابستان 1387، صفحه 119-144

عنایت الله یزدانی؛ سید احمد فتاحی


16. مبانی نظری صدور انقلاب از منظر امام خمینی(س) (چرایی، اهمیت و ضرورت صدور انقلاب)

دوره 9، شماره 36، پاییز 1386، صفحه 97-117

عباسعلی فرزندی‌ اردکانی


17. جنسیت و انقلاب: نگاهی متفاوت به مشارکت زنان در انقلاب اسلامی ایران

دوره 11، شماره 44، پاییز 1386، صفحه 99-123

محمدسالار کسرایی؛ نرگس نیکخواه قمصری


18. فرهنگ و انقلاب: دیدگاه‌های مایکل فیشر دربارة انقلاب اسلامی ایران

دوره 9، 34-35، تابستان 1386، صفحه 151-174

مصطفی مهرآئین؛ محمد فاضلی


24. به سوی یک رویکرد فرهنگی از انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 27، تابستان 1384، صفحه 1-18

شهلا باقری