کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی ایران
تعداد مقالات: 9
1. علل شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران و نظریه حکمرانی خوب: مطالعه موردی حکومت پهلوی دوم در سال‌های 1332 تا 1357

دوره 15، شماره 59، تابستان 1392، صفحه 159-184

فریده محمد علی‌پور؛ رسیدرضا رحیمی عماد رحیمی عماد


2. تکاپوهای دولت جمشید آموزگار برای جلوگیری از انقلاب اسلامی ایران

دوره 13، شماره 53، زمستان 1390، صفحه 75-90

فواد پورآریان؛ ارسطو خداپرست


5. امتناع دمکراسی در جوامع پسا انقلابی

دوره 12، شماره 46، بهار 1389، صفحه 69-89

علیرضا شجاعی زند


7. انقلاب‌ چین‌ و مقایسة‌ تطبیقی آن‌ با انقلاب اسلامی‌ ایران‌

دوره 11، شماره 45، زمستان 1387، صفحه 41-63

علی محمد حاضری؛ ابراهیم ایران نژاد


8. انقلاب اسلامی ایران و شیعیان لبنان (چشم‌اندازی تاریخی ـ مقایسه‌ای)

دوره 10، شماره 39، تابستان 1387، صفحه 19-46

سید مهدی طاهری؛ محمود شفیعی


9. تحلیلی نظری از انقلاب 1979 ـ 1977 ایران

دوره 5، شماره 19، تابستان 1380، صفحه 119-157

سید صدرالدین موسوی