کلیدواژه‌ها = اعضای بدن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مبانی فقهی ـ حقوقی بیع اعضای بدن انسان با رویکردی به نظر امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 69، زمستان 1394، صفحه 1-20

حمید‌رضا آدابی؛ امین گلریز


2. معاملة اعضای بدن در حقوق ایران با رویکردی به نظرات فقهی امام خمینی(س)

دوره 10، شماره 38، بهار 1387، صفحه 37-59

سید محمد موسوی بجنوردی؛ هاجر کاظمی افشار