کلیدواژه‌ها = مالکیت
تعداد مقالات: 5
1. مالکیت معدن از منظر فقهای امامیه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 76، پاییز 1396، صفحه 145-160

قدرت الله نیازی؛ کریم کوخایی زاده


4. ماهیت ملک و مالکیّت در اموال فکری با رویکردی به نظر امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 67، تابستان 1394، صفحه 23-48

سید محمد موسوی بجنوردی؛ سید عباس حسینی نیک


5. معاملة اعضای بدن در حقوق ایران با رویکردی به نظرات فقهی امام خمینی(س)

دوره 10، شماره 38، بهار 1387، صفحه 37-59

سید محمد موسوی بجنوردی؛ هاجر کاظمی افشار