کلیدواژه‌ها = جهان شمولی
تعداد مقالات: 1
1. چالشِ ثبات و جهان شمولی احکام با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (س)

دوره 15، شماره 60، پاییز 1392، صفحه 1-28

اردوان ارژنگ؛ فاطمه علی زاده