کلیدواژه‌ها = توجه نموده است. ایشان اگرچه کتاب مستقلی درباره تاریخ ندارد
تعداد مقالات: 1
1. امام خمینی(س) و دانش تاریخ

دوره 11، شماره 43، تابستان 1388، صفحه 25-45

حسن حضرتی