کلیدواژه‌ها = ایران
تحلیل چگونگی جذب زنان به سازمان مجاهدین خلق ایران (1357-1360)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.22034/matin.2021.300044.1923

سیدمحمود سادات؛ مریم فتاحی


خاتمة انقلاب

دوره 12، شماره 49، اسفند 1389، صفحه 39-55

علیرضا شجاعی زند