کلیدواژه‌ها = فطرت
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تحلیلی رابطه حسن و عشق در اندیشه عرفانی امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 77، زمستان 1396، صفحه 137-163

سید محمود یوسف ثانی؛ سارا قاسمی


2. فطرت و اخلاق از منظر امام خمینی(س)

دوره 14، شماره 55، تابستان 1391، صفحه 45-60

حکیمه دبیران


3. بینش حکمی امام خمینی(س)

دوره 13، شماره 50، بهار 1390، صفحه 109-134

فاطمه طباطبایی؛ پروانه عروج نیا


4. فطرت از منظر امام خمینی(س)

دوره 9، شماره 37، زمستان 1386، صفحه 145-163

منصوره ملکی


5. فطرت در قرآن و احادیث با رویکردی به نظر امام خمینی(س)

دوره 11، شماره 44، پاییز 1386، صفحه 151-176

مرجانه مهدی زاده