کلیدواژه‌ها = ولایت
تعداد مقالات: 11
3. نقش و جایگاه عرفان در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 67، تابستان 1394، صفحه 49-72

خلیل بهرامی قصرچمی؛ سید رضا هاشمی


4. بررسی آرای امام خمینی(س) و خویی پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه

دوره 16، شماره 65، زمستان 1393، صفحه 87-104

سیدمحمد حسینی؛ زینب محمودی


5. بررسی نظریه تملیک یکجانبه در فقه و حقوق ایران با رویکردی برآرای امام خمینی(س)

دوره 15، شماره 58، بهار 1392، صفحه 67-91

سیدمحمدصادق طباطبایی؛ عادل پرنیان جوی


8. بینش حکمی امام خمینی(س)

دوره 13، شماره 50، بهار 1390، صفحه 109-134

فاطمه طباطبایی؛ پروانه عروج نیا


9. قاعدة حسبه از منظر امام خمینی(س)

دوره 11، شماره 43، تابستان 1388، صفحه 153-169

دکتر سید ابوالقاسم نقیبی


10. ولایت مادر در فقه و حقوق با نگرشی به اندیشة امام خمینی(س)

دوره 8، شماره 33، زمستان 1385، صفحه 131-147

سید محمد موسوی بجنوردی