کلیدواژه‌ها = گفتمان
تعداد مقالات: 8
1. امام خمینی(س) و گفتمان انقلاب اسلامی

دوره 12، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 117-129

محمدمهدی مظاهری


2. تحلیل دور ه های زمانی گفتمان انقلاب اسلامی با تکیه بر رهبری امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 77، زمستان 1396، صفحه 21-43

سید محمد علی حسینی زاده؛ رضا شفیعی اردستانی


4. برندسازی ایده‌ها: «صلحِ پایدار» به مثابه یکی از اصول گفتمانی انقلاب اسلامی

دوره 18، شماره 71، تابستان 1395، صفحه 19-40

منصور انصاری؛ میرقاسم سیدین زاده


5. تحلیلی بر گفتمان سیاسی امام خمینی(س) در انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 45، زمستان 1387، صفحه 105-126

حسینعلی قجری


8. گفتمان سیاسی حضرت امام خمینی و گفتمانهای رقیب

دوره 8، شماره 30، بهار 1385، صفحه 145-182

نورالله قیصری