کلیدواژه‌ها = امام خمینی(ره)
واکاوی ضرورت تشکیل نهاد زکات در حکومت اسلامی با رویکردی بر اندیشه امام خمینی(س)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

10.22034/matin.2021.301184.1928

حمید رضا دهقان نیری؛ زهره خانی


فرهنگ اعتراف به اشتباه و یادگیری از آن باتأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 13، شماره 52، آذر 1390، صفحه 124-142

علی نصر اصفهانی؛ جعفر اکبرزاده


تعامل اخلاق و سیاست در اندیشة امام خمینی (س)

دوره 13، شماره 52، آذر 1390، صفحه 103-121

حسین رفیع؛ مهرداد حلال خور