کلیدواژه‌ها = زوجه
تعداد مقالات: 3
1. نفقه زوجه غایب مفقودالاثر در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 15، شماره 59، تابستان 1392، صفحه 111-126

سیدحسین صفایی؛ زینب خیریه


3. نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س)

دوره 11، شماره 43، تابستان 1388، صفحه 1-23

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ سیده شهناز حسینی