کلیدواژه‌ها = انقلاب
تعداد مقالات: 17
3. انقلاب و جنگ ایران و عراق

دوره 15، شماره 58، بهار 1392، صفحه 93-114

محمدسالار کسرایی؛ سید رحیم موسوی


4. خاتمة انقلاب

دوره 12، شماره 49، زمستان 1389، صفحه 39-55

علیرضا شجاعی زند


5. امتناع دمکراسی در جوامع پسا انقلابی

دوره 12، شماره 46، بهار 1389، صفحه 69-89

علیرضا شجاعی زند


6. بررسی نقش ائتلاف طبقات اجتماعی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران

دوره 11، شماره 43، تابستان 1388، صفحه 75-96

فرهاد درویشی؛ ملیحه ر مضانی


8. انقلاب‌ چین‌ و مقایسة‌ تطبیقی آن‌ با انقلاب اسلامی‌ ایران‌

دوره 11، شماره 45، زمستان 1387، صفحه 41-63

علی محمد حاضری؛ ابراهیم ایران نژاد


9. تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر حرکتهای اسلامی درآسیای مرکزی

دوره 10، شماره 39، تابستان 1387، صفحه 119-144

عنایت الله یزدانی؛ سید احمد فتاحی


11. بنیادهای فرهنگی و هویتی انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 26، بهار 1383، صفحه 19-44

سید عبدالحسین حجت‌زاده


12. نقش مرجعیت در رهبری سیاسی امام خمینی(س)

دوره 5، شماره 21، زمستان 1382، صفحه 1-29

اکبر اشرفی


13. تعامل دین و دموکراسی در اندیشة سیاسی آیت الله طالقانی

دوره 5، شماره 21، زمستان 1382، صفحه 129-173

علیرضا ملایی توانی


14. از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی

دوره 6، شماره 22، بهار 1381، صفحه 109-141

محمدسالار کسرایی


15. نظریه تدا اسکاچپول و انقلاب اسلامی ایران (قسمت اول)

دوره 4، شماره 17، زمستان 1380، صفحه 193-222

عباس کشاورز شکری


16. تبیین انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه تدا اسکاچپول

دوره 5، شماره 19، تابستان 1380، صفحه 97-119

عباس کشاورز شکری


17. تحلیلی نظری از انقلاب 1979 ـ 1977 ایران

دوره 5، شماره 19، تابستان 1380، صفحه 119-157

سید صدرالدین موسوی