کلیدواژه‌ها = نفقه
تعداد مقالات: 5
1. بررسی وضعیت حقوقی کودک متولد شده از رحم جایگزین با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 18، شماره 72، پاییز 1395، صفحه 47-74

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ معصومه محمدخانی


4. نفقه زوجه غایب مفقودالاثر در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 15، شماره 59، تابستان 1392، صفحه 111-126

سیدحسین صفایی؛ زینب خیریه


5. نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س)

دوره 11، شماره 43، تابستان 1388، صفحه 1-23

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ سیده شهناز حسینی