کلیدواژه‌ها = تمکین
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر زمان و مکان بر نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آن با تکیه بر آرای امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 79، تابستان 1397، صفحه 1-26

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ طاهره محمدعلی میرزایی


2. نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س)

دوره 11، شماره 43، تابستان 1388، صفحه 1-23

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ سیده شهناز حسینی


3. تأملاتی چند در آیة 34 سورة نساء

دوره 6، 24-23، پاییز 1382، صفحه 89-103

سیده شهناز حسینی