کلیدواژه‌ها = امام خمینی
توسعة فرهنگی و بررسی ویژگیها، ابعاد و اهداف آن از دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 78، خرداد 1397، صفحه 127-145

مجتبی گراوند؛ فرهاد پروانه


تحلیل دور ه های زمانی گفتمان انقلاب اسلامی با تکیه بر رهبری امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 77، اسفند 1396، صفحه 21-43

سید محمد علی حسینی زاده؛ رضا شفیعی اردستانی


مفصل بندی اعتماد سیاسی در اندیشه امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 77، اسفند 1396، صفحه 65-92

علی محسنی مشتقین


انصاف و عدالت در سیستم قانون گذاری ایران و رویکردهای قضایی امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 77، اسفند 1396، صفحه 111-135

طاهره سادات نعیمی؛ سید فر ج الله موسوی


پیوند قرآن و انقلاب اسلامی در اندیشه و سیره امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 75، شهریور 1396، صفحه 43-72

فیض اله اکبری دستک


رهبری و نظرات مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 75، شهریور 1396، صفحه 73-97

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ سیدعلی سیدموسوی


الخَلَل فِی الغُسل با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 75، شهریور 1396، صفحه 111-128

عباسعلی روحانی؛ نگار علیزاده


بررسی مفهوم رهایی‌بخشی از نظر امام خمینی(س) و نظریة انتقادی روابط بین‌الملل

دوره 19، شماره 74، خرداد 1396، صفحه 101-127

ارسلان قربانی شیخ‌نشین؛ محمد محمودی‌کیا


ادله عقلایی لزوم مشورت در حکومت اسلامی با رویکردی بر سیرة امام خمینی(س)

دوره 18، شماره 73، اسفند 1395، صفحه 1-14

محمد جواد ارسطا؛ حسین شیخ الملوک


بررسی دیدگاه امام خمینی(س) پیرامون منشأ حجّیّت قطع

دوره 18، شماره 72، آذر 1395، صفحه 1-17

سید محمد رضا امام؛ عبدالله جوان


مطالعه تطبیقی رویکرد امام خمینی(س) و مهاتما گاندی به عدم خشونت

دوره 18، شماره 71، شهریور 1395، صفحه 101-127

سید صدرالدین موسوی جشنی؛ محمد معین گلباغ


«قبح نقض غرض» باتأکید بر نظر امام خمینی(س) در بحث حیله‌های فرار از ربا

دوره 18، شماره 70، خرداد 1395، صفحه 1-25

حمید انصاری؛ سیدحامد حسین هاشمی