کلیدواژه‌ها = عرف
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر زمان و مکان بر نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آن با تکیه بر آرای امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 79، تابستان 1397، صفحه 1-26

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ طاهره محمدعلی میرزایی


2. عرف و بناهای عقلایی در مکتب فقهی امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 77، زمستان 1396، صفحه 93-110

سید عبدالواحد موسوی


3. بررسی تطبیقی غنا و خوانندگی در فقه اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 77، زمستان 1396، صفحه 45-64

افتخار دانش پور؛ احمد علیدادی


4. تأملی انتقادی ـ تحلیلی بر مبانی نظری عقد تعلیقی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 14، شماره 57، زمستان 1391، صفحه 87-101

محمد روشن؛ سعید کرمی


5. جایگاه عرف در حقوق با رویکردی بر ‌اندیشه‌های امام خمینی(س)

دوره 14، شماره 56، پاییز 1391، صفحه 139-163

فهیمه ملک زاده؛ مونا احمدلو