دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

واکاوی خلل در نیّت صلاه و نسبت آن با قاعده لاتعاد با رویکردی بر نظرات امام‌خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

10.22034/matin.2021.285355.1879

فرحناز افضلی قادی


معنایابی استعاره «بت» در اشعار عرفانی حافظ و امام خمینی (س)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1401

10.22034/matin.2022.243828.1735

عادل مقدادیان؛ میثم حنیفی؛ مسلم محمودی


پژوهشی پیرامون ولایت وصّی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکردی بر آراء امام خمینی(س)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22034/matin.2022.208811.1571

محمدحسن حائری؛ مرضیه زارع؛ فاطمه نجیب زاده