بررسی پنج شاخص اخلاقی در اندیشه و عمل امام خمینی(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور و دانشجوی مقطع دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 اخلاق برگرفته از تعالیم دین اسلام در اندیشة امام خمینی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و نقش تعیین‌کننده‌ای در تهذیب، تربیت، رشد و کمال انسان و شکل‌گیری جامعه اخلاقی و مطلوب دین اسلام دارد. امام خمینی  هم در اندیشه، مروج قواعد اخلاقی بود و هم با عملکرد خود در چارچوب شاخص‌های بسیار مهم اخلاقی، یک انسان نمونه بود. به گواه تمام کسانی که امام را می‌شناختند هیچ عرصه‌ای از زندگی ایشان خالی از ارزش‌های اخلاقی نبود و در پایبندی شاخص‌های اخلاقی، عملکرد تحسین‌برانگیزی داشته است و رفتارش مؤید گفتارش بوده است. عملکرد امام به‌خصوص در عرصة سیاست ورزی حجت را بر همگان تمام کرد و ثابت نمود در سایة تهذیب و تخلق به اخلاق حسنه، می‌توان همیشه از خود یک انسان الهی به نمایش گذاشت و در همة عرصه‌ها بر اساس شاخص‌های اخلاق عمل کرد.

کلیدواژه‌ها


-           امام خمینی، سید روح‌الله. (1385) صحیفه امام(دوره 22 جلدی)، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم.

-          ــــــــــــــــــ . (1382) شرح حدیث«جنود عقل و جهل»، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ هشتم.

-          ــــــــــــــــــ . (1421ق) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول.

-          پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) www.khamenei.ir

-          جمشیدی، محمدحسین. (1384) اندیشة سیاسی امام خمینی، تهران: نشر عروج.

-          داستانی بیرکی، علی. (1387) امام خمینی از نگاه نخبگان جهان، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

-          درویشی سه تلانی، فرهاد.(1378) سیرة عملی امام خمینی در ادارة امور کشور، تهران: نشر عروج.

-          رجایی، غلامعلی. (1393) برداشت‌هایی از سیرة امام خمینی، تهران: نشر عروج.

-          رحیمیان، محمدحسن. (1371) در سایة آفتاب، قم: پاسدار اسلام.

-          سعادتمند،‌ رسول‌. (1390) درس‌هایی از امام اخلاق در خانواده، تهران: تسنیم.

-          وجدانی، مصطفی. (1374) سرگذشت‌های ویژه از زندگی امام خمینی، تهران: پیام آزادی.