تمایز قواعد فقه و اصول در نگاه امام خمینی(س) و دیگران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده صدا و سیما

چکیده

نقش قواعد فقه در تنظیم اندیشه فقیه و توان او بر استنباط احکام انکارناپذیر، و از این رو در خور اهتمام است. علی‌رغم فعالیتهای با ارزشی که در این زمینه صورت گرفته است هنوز تا کار بایسته و شایسته فاصله زیادی وجود دارد و جا دارد که پژوهشگران  عرصة علوم اسلامی با همتی والا به ابعاد مختلف آن بپردازند تا بستری برای تبدیل آن به رشته‌ای از علوم اسلامی فراهم گردد و از عرصه تألیف و نگارش به صحنه تدریس و تحقیق در حوزه‌های علمیه و دانشگاهها پا نهد. در این نوشتار تفاوت قواعد فقه با قواعد اصول از دیدگاه صاحب نظران مورد بحث و نقد قرار گرفته و در پایان دیدگاه امام خمینی به عنوان نگاه برتر برگزیده شده است.

کلیدواژه‌ها