تعریف محاربه و ترور از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بازنشسته دانشگاه خوارزمی و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی(س) پژوهشکدة امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی

2 دانشجوی دوره دکتری فقه و حقوق و اندیشة امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.

چکیده

نوشتار حاضر، عهده‌دار بررسی تعریف محاربه و ترور از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اسلام‌شناسان، فقها و اندیشمندان است و مباحث مطروحه در آن، در راستای مدلّل نمودن این برداشت است که جرم محاربه از دیدگاه حضرت امام خمینی بر وجه افساد، بنا شده است که جز صاحب جواهر و تا اندازه‌ای مرحوم فاضل هندی، کسی از فقها متعرض این شرط نشده است. هم‌چنین، ترور از منظر ایشان به طور قاطعانه محکوم و عملی کاملاً غیرعقلایی است و در عین حال مکتبی انحرافی معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها