پرسشها و مسائل مهم در حوزة روش شناسی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه ارومیه

چکیده

پژوهش علمی در هر رشته‌ای نیازمند آشنایی با روشهای تحقیق در آن علم است. پیشرفت در هر علمی مستلزم تأمل در مبانی معرفت‌شناختی و روش‌شناسی آن علم است و این تأمل نیز پیش از هر چیز نیازمند مسأله‌شناسی است. از این رو، در این مقاله تلاش می‌شود تا با نگاهی کوتاه به مقوله روش و روش‌شناسی به طرح پرسشهای اصلی در حوزه روش‌شناسی تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی همّت گمارد تا ذهن و ضمیر اصحاب فکر و قلم را به چاره اندیشی و تفکر وادارد.

کلیدواژه‌ها